Nghệ An:

Can ngăn nhóm thanh niên đánh nhau, công an viên bị đánh vỡ đầu