Can ngăn cậu ruột đánh nhau, nam thanh niên chém chết người

Bình ra đầu thú tại Công an phường 2, thị xã Duyên Hải. Ảnh: CACC
Bình ra đầu thú tại Công an phường 2, thị xã Duyên Hải. Ảnh: CACC
Bình ra đầu thú tại Công an phường 2, thị xã Duyên Hải. Ảnh: CACC
Lên top