Cần làm rõ “tác giả” khiến học sinh lớp 8 mang bầu

Cháu H và ông nội trong căn nhà tuềnh toàng.
Cháu H và ông nội trong căn nhà tuềnh toàng.