HÀNG LOẠT NGUYÊN LÃNH ĐẠO CẤP CAO CỦA CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC BỊ KHỞI TỐ:

Cần cơ chế giám sát đặc biệt để những “quả đấm thép” mạnh lên

Ảnh từ trái qua: Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí VN Nguyễn Xuân Sơn; Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Caosu Việt Nam (VRG) Lê Quang Thung; Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí VN Nguyễn Quốc Khánh đã bị khởi tố.
Ảnh từ trái qua: Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí VN Nguyễn Xuân Sơn; Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Caosu Việt Nam (VRG) Lê Quang Thung; Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí VN Nguyễn Quốc Khánh đã bị khởi tố.