Cận cảnh tủ súng bị phá và 2 khẩu súng bắn Phó Chủ tịch HĐND phường

Tủ gỗ đựng những địa cầu mô phỏng bị đạn xuyên thủng.
Tủ gỗ đựng những địa cầu mô phỏng bị đạn xuyên thủng.
Tủ gỗ đựng những địa cầu mô phỏng bị đạn xuyên thủng.
Lên top