Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào ghi khống nội dung khám bệnh cho công nhân

Cán bộ Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào bị khởi tố điều tra về hành vi Giả mạo trong công tác. Ảnh: VN.
Cán bộ Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào bị khởi tố điều tra về hành vi Giả mạo trong công tác. Ảnh: VN.
Cán bộ Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào bị khởi tố điều tra về hành vi Giả mạo trong công tác. Ảnh: VN.