Cán bộ thuế bắt dân chi 15 triệu đồng để khỏi nhận án phạt

Đối tượng Nguyễn Mạnh Nghĩa. Ảnh ĐX
Đối tượng Nguyễn Mạnh Nghĩa. Ảnh ĐX
Đối tượng Nguyễn Mạnh Nghĩa. Ảnh ĐX
Lên top