Cán bộ ngân hàng thuê người phá rừng ở Lâm Đồng

Nhiều cây thông bị đầu độc ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: T.N.
Nhiều cây thông bị đầu độc ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: T.N.
Nhiều cây thông bị đầu độc ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: T.N.
Lên top