Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 114 tỉ đồng đối diện án tử

Chu Ngọc Hải đối diện mức án tử hình vì hành vi tham ô tài sản.
Chu Ngọc Hải đối diện mức án tử hình vì hành vi tham ô tài sản.
Chu Ngọc Hải đối diện mức án tử hình vì hành vi tham ô tài sản.
Lên top