Cán bộ Hải quan Lào Cai bị tố tiếp tay xuất lậu khẩu trang: Chứng cứ có gì?

Khu vực tập kết chờ xuất khẩu tại cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai. Ảnh: TT.
Khu vực tập kết chờ xuất khẩu tại cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai. Ảnh: TT.
Khu vực tập kết chờ xuất khẩu tại cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai. Ảnh: TT.
Lên top