Cán bộ Công an tỉnh "phù phép", tác động nâng 26,5 điểm cho thí sinh

Một bị can bị tạm bắt giữ. Ảnh: BCA
Một bị can bị tạm bắt giữ. Ảnh: BCA
Một bị can bị tạm bắt giữ. Ảnh: BCA
Lên top