Cán bộ bảo vệ rừng cùng tham gia phá rừng bị khởi tố

Các đối tượng phá rừng tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Các đối tượng phá rừng tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Các đối tượng phá rừng tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Lên top