Cầm mã tấu dọa chém người, phụ xe khách bị phạt 4 triệu đồng

Phụ xe Hương Trang cầm mã tấu dọa chém người. Ảnh: Chụp màn hình
Phụ xe Hương Trang cầm mã tấu dọa chém người. Ảnh: Chụp màn hình
Phụ xe Hương Trang cầm mã tấu dọa chém người. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top