Cầm gạch ném thanh niên nhưng trúng mặt người già

Đối tượng Thanh thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: CA Hà Nam.
Đối tượng Thanh thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: CA Hà Nam.
Đối tượng Thanh thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: CA Hà Nam.
Lên top