Cấm đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú

Luật cư trú (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Luật cư trú (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Luật cư trú (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top