Cai thầu vờ tạo việc làm cho thợ sơn để chiếm đoạt tiền, xe máy

Nguyễn Văn Đăng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền, xe máy của thợ sơn. Ảnh: CACC.
Nguyễn Văn Đăng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền, xe máy của thợ sơn. Ảnh: CACC.
Nguyễn Văn Đăng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền, xe máy của thợ sơn. Ảnh: CACC.
Lên top