Cài ma túy, đẩy bạn trai vào tù: "Bị cáo còn rất yêu anh Thiện"

Bị cáo Nguyễn Thị Vân.
Bị cáo Nguyễn Thị Vân.
Bị cáo Nguyễn Thị Vân.
Lên top