Cách ly 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ngoài nhóm 24 người trước đó

Ngoài nhóm 24 người, Công an Đà Nẵng đã gửi cách ly 5 người Trung Quốc. Ảnh: Thuỳ Trang
Ngoài nhóm 24 người, Công an Đà Nẵng đã gửi cách ly 5 người Trung Quốc. Ảnh: Thuỳ Trang
Ngoài nhóm 24 người, Công an Đà Nẵng đã gửi cách ly 5 người Trung Quốc. Ảnh: Thuỳ Trang

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top