Cách chức Hạt trưởng Hạt kiểm lâm vì để mất rừng lim quý hiếm

Ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) bị cách chức vì để mất rừng. Ảnh: LP
Ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) bị cách chức vì để mất rừng. Ảnh: LP
Ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) bị cách chức vì để mất rừng. Ảnh: LP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top