Cách chức Chủ tịch phường xác nhận cho vợ vay vốn thoát nghèo

Ông Đặng Xuân Hậu - Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong. Ảnh: PV.
Ông Đặng Xuân Hậu - Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong. Ảnh: PV.
Ông Đặng Xuân Hậu - Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong. Ảnh: PV.
Lên top