Các trường hợp người vi phạm giao thông được tự quản lý phương tiện vi phạm

Theo Nghị định 31, người vi phạm có thể được giữ, bảo quản phương tiện vi phạm giao thông.
Theo Nghị định 31, người vi phạm có thể được giữ, bảo quản phương tiện vi phạm giao thông.
Theo Nghị định 31, người vi phạm có thể được giữ, bảo quản phương tiện vi phạm giao thông.
Lên top