Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Các “hiệp sĩ” khuyên tránh, chống cướp giật thế nào?