Các bị cáo trong vụ án Trịnh Xuân Thanh sắp hầu tòa lần 2

Bị cáo Đinh Mạnh Thắng trong phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Đinh Mạnh Thắng trong phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Đinh Mạnh Thắng trong phiên tòa sơ thẩm.
Lên top