Các bị cáo hầu toà trong đại án BIDV thất thoát nghìn tỉ

Vụ án BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ đồng được mở trong 10 ngày, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ toạ phiên toà. Ảnh: V.Dũng.
Vụ án BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ đồng được mở trong 10 ngày, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ toạ phiên toà. Ảnh: V.Dũng.
Vụ án BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ đồng được mở trong 10 ngày, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ toạ phiên toà. Ảnh: V.Dũng.
Lên top