Cả trạm kiểm lâm bị tạm đình chỉ vì để xe gỗ lậu gây tai nạn làm 2 người chết

Toàn bộ trạm kiểm lâm bị đình chỉ công tác vì để xe gỗ lậu vượt trạm, tự gây tai nạn
Toàn bộ trạm kiểm lâm bị đình chỉ công tác vì để xe gỗ lậu vượt trạm, tự gây tai nạn
Toàn bộ trạm kiểm lâm bị đình chỉ công tác vì để xe gỗ lậu vượt trạm, tự gây tai nạn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top