Cả nhà đang ngủ, bất ngờ bị nhóm người lạ đến đập phá, xua đuổi ra ngoài

Sau khi nhóm đối tượng đập phá tường thì công an đến làm việc. Ảnh ông Cường cung cấp.
Sau khi nhóm đối tượng đập phá tường thì công an đến làm việc. Ảnh ông Cường cung cấp.
Sau khi nhóm đối tượng đập phá tường thì công an đến làm việc. Ảnh ông Cường cung cấp.
Lên top