Cả chủ nhà, người thuê đều bị phạt nếu vi phạm về đăng ký tạm trú

Sổ đăng ký tạm trú. Ảnh: LĐO.
Sổ đăng ký tạm trú. Ảnh: LĐO.
Sổ đăng ký tạm trú. Ảnh: LĐO.
Lên top