Thông tin mới vụ cá chết hàng loạt nghi do ao bị đầu độc

Cá chết trắng ao ông Phạm Hữu Luân nghi do đầu độc.
Cá chết trắng ao ông Phạm Hữu Luân nghi do đầu độc.
Cá chết trắng ao ông Phạm Hữu Luân nghi do đầu độc.
Lên top