Buôn pháo, dắt súng "đi chơi" bị Cảnh sát cơ động tóm gọn

Các đối tượng vận chuyển pháo trái phép. Ảnh PK02.
Các đối tượng vận chuyển pháo trái phép. Ảnh PK02.
Các đối tượng vận chuyển pháo trái phép. Ảnh PK02.