Buôn lậu 5.000 tấn thuốc bắc: Đề nghị truy tố Phó Chi cục cửa khẩu Chi Ma

Hai bị can Sơn và Toàn bị cáo buộc thiếu trách nhiệm để đường dây buôn lậu thuốc bắc hoạt động. Ảnh: BCA.
Hai bị can Sơn và Toàn bị cáo buộc thiếu trách nhiệm để đường dây buôn lậu thuốc bắc hoạt động. Ảnh: BCA.
Hai bị can Sơn và Toàn bị cáo buộc thiếu trách nhiệm để đường dây buôn lậu thuốc bắc hoạt động. Ảnh: BCA.
Lên top