Buôn bán ma tuý trong Bệnh viện Tâm tầm TƯ I, bắt thêm 2 nữ nhân viên

Số ma tuý Cảnh sát thu giữ của Quý tại thời điểm khám xét. Ảnh: CACC
Số ma tuý Cảnh sát thu giữ của Quý tại thời điểm khám xét. Ảnh: CACC
Số ma tuý Cảnh sát thu giữ của Quý tại thời điểm khám xét. Ảnh: CACC
Lên top