BS Hoàng Công Lương: Bị cáo đã nhận thức được lỗi của mình

Lên top