Bớt xén thuốc để bán ra ngoài, 2 điều dưỡng bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Lên top