Bỗng nhiên giết người sau cuộc nhậu ở nhà bạn

Đối tượng Nguyễn Hoàng Kha. Ảnh: VT
Đối tượng Nguyễn Hoàng Kha. Ảnh: VT
Đối tượng Nguyễn Hoàng Kha. Ảnh: VT
Lên top