Khánh Hòa:

Bồi thường hơn 511 triệu đồng cho người bị tạm giam oan sau 39 năm

Ông Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho ông Trần Bê tại buổi xin lỗi công khai ngày 5.9.2019.
Ông Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho ông Trần Bê tại buổi xin lỗi công khai ngày 5.9.2019.
Ông Trần Đình Hồng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho ông Trần Bê tại buổi xin lỗi công khai ngày 5.9.2019.
Lên top