Trở lại vụ án của dược sĩ chống tiêu cực ở Bình Phước:

Bồi thường danh dự “1 đồng” có được không ?