Bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm ma tuý lớn, hoạt động liên tỉnh

1,1 tấn ma túy đá bị cảnh sát phát hiện thu giữ tại TP.Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh cơ quan công an.
1,1 tấn ma túy đá bị cảnh sát phát hiện thu giữ tại TP.Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh cơ quan công an.
1,1 tấn ma túy đá bị cảnh sát phát hiện thu giữ tại TP.Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh cơ quan công an.
Lên top