Bóc gỡ đường dây tiêu thụ xe gian, làm 500 bộ giấy tờ xe giả

5 xe ô tô sang sử dụng biển số giả bị công an thu giữ. Ảnh X.B.
5 xe ô tô sang sử dụng biển số giả bị công an thu giữ. Ảnh X.B.
5 xe ô tô sang sử dụng biển số giả bị công an thu giữ. Ảnh X.B.
Lên top