Bộ Y tế đề nghị điều tra, truy cứu người lạ đánh rách đầu bác sĩ

Hình ảnh BS Long bị hành hung chảy máu đầu (Ảnh: BVCC)
Hình ảnh BS Long bị hành hung chảy máu đầu (Ảnh: BVCC)