Bộ trưởng Tô Lâm: Xử lý nghiêm hành vi vi phạm phòng chống dịch

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì Hội nghị giao ban đầu xuân 2021. Ảnh: BCA.
Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì Hội nghị giao ban đầu xuân 2021. Ảnh: BCA.
Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì Hội nghị giao ban đầu xuân 2021. Ảnh: BCA.
Lên top