Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIII

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: BCA.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: BCA.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: BCA.
Lên top