Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen lực lượng làm căn cước công dân

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao tinh thần của lực lượng tham gia làm căn cước công dân gắn chip. Ảnh: Bộ Công an
Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao tinh thần của lực lượng tham gia làm căn cước công dân gắn chip. Ảnh: Bộ Công an
Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao tinh thần của lực lượng tham gia làm căn cước công dân gắn chip. Ảnh: Bộ Công an
Lên top