Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư khen Công an các tỉnh phá đường dây xăng giả

Các mẫu xăng giả được cơ quan công an phát hiện.  Ảnh: L.X
Các mẫu xăng giả được cơ quan công an phát hiện. Ảnh: L.X
Các mẫu xăng giả được cơ quan công an phát hiện. Ảnh: L.X
Lên top