Bộ trưởng Tô Lâm: Chú trọng nâng cao chất lượng công an cấp huyện

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top