Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu báo cáo vụ 2 tấn bạch tuộc thối