Bộ trưởng Bộ Công an: "Các thế lực thù địch chưa từ bỏ ý định chống phá"

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT tại một số địa phương phía Nam.
Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT tại một số địa phương phía Nam.
Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT tại một số địa phương phía Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM