Bộ trưởng Bộ CA Tô Lâm khen các lực lượng truy bắt được 2 tử tù trốn trại

Hai tử tù vượt trại
Hai tử tù vượt trại