Bỏ tiền tỉ ngoài sổ sách, 2 lãnh đạo Công ty cà phê “xộ khám”

Trụ sở Công ty cà phê Ia Sao 2, nơi hai cựu lãnh đạo bị khởi tố. Ảnh TT
Trụ sở Công ty cà phê Ia Sao 2, nơi hai cựu lãnh đạo bị khởi tố. Ảnh TT
Trụ sở Công ty cà phê Ia Sao 2, nơi hai cựu lãnh đạo bị khởi tố. Ảnh TT
Lên top