Bộ Tài chính: Yêu cầu đình chỉ Trưởng phòng Cục Thuế Thanh Hóa vừa bị bắt

Ông Trần Ngọc Đính tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CATH
Ông Trần Ngọc Đính tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CATH
Ông Trần Ngọc Đính tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CATH
Lên top