Bộ Quốc phòng điều tra nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô

Di ảnh của quân nhân Trần Đức Đô. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Di ảnh của quân nhân Trần Đức Đô. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Di ảnh của quân nhân Trần Đức Đô. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Lên top